Belysa

Skit Sweddit säger

2014.11.08 22:47 Skit Sweddit säger

Subreddit för att uppmärksamma rasistiska, sexistiska och allmänt idiotiska kommentarer en kan så ofta hitta på svenska subs. Vi vill på ett avslappnat vis belysa verkliga problem med intoleransen.
[link]


2020.11.18 21:21 AlenaPolyn Utan Gud inte ens tills tröskeln

Utan Gud inte ens tills tröskeln
Många av er har säkert hört frasen «Utan Gud inte ens till tröskeln.» Jag har också hört det också många gånger, men häromdagen skrev begonia till och med det till mig på ett sociala medier och sa med säkerhet att det bara finns en kristen Gud. Låt oss fördjupa oss inom detta välkända uttryck.
Tröskeln har alltid haft en viktig mening: det är ingången och utgången till din personliga värld, porten till något som ingen kan se eller känna igen, så att säga, en liten stat: en familj där du är härskaren. Man hängde amuletter på tröskeln, alla kände till tröskelns kraft, men nu är det väldigt få som vet hur man skyddar sin tröskel.
För att gå någonstans vände folk sig till olika styrkor för att få hjälp, dessa var både vägarnas andar och de som redan var på den gudomliga nivån, till exempel Nikola och naturligtvis solen.
Solen är den materiella manifestationen av den Högsta på jorden. Ögat är solens symbol, men hur kan man förstå att det faktiskt är Guds öga och inte religion?
Folket vände sig mot solen och bad den att belysa vägen. Därför förstår vi att utan gud kommer man inte nå tröskeln. Det vill säga att för att gå någonstans är det nödvändigt att vända sig till Gud, som kommer att belysa vägen som den Allsmäktige och manifestera sig på jorden i form av solen.
Som du kan se finns det inget om religion, och hur en religiös och sadistisk gud kräver djur, människor eller barn som ett offer, för att kunna belysa vägen. Har du tänkt på det?
https://vera-isv.com/

https://preview.redd.it/o4r6tlrr42061.jpg?width=1000&format=pjpg&auto=webp&s=e1fc424f40a007b71a968f0db717b85e3542e509
submitted by AlenaPolyn to u/AlenaPolyn [link] [comments]


2020.10.27 19:48 Krexington_III Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)

Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)
EDIT: "KÄRA Dan Jörgensen" heter det såklart
Det här utmärkta inlägget i atomkraftsdebatten postades på /denmark för nån vecka sen av JPDueholm och jag tycker vi kan behöva den här typen av faktainjektion i den svenska debatten också, så jag översatte det. Jag är väl medveten om att jag inte är nån översättare, och texten är definitivt lite styltig pga detta - mina ursäkter, och jag hoppas att den ändå kommer någon till glädje. (Källorna kommer i kommentarerna.)
-----
Kära Dan Jörgensen
För en tid sedan såg jag en video på klimat-, energi- och försörjningsministeriets Facebook-sida.
I videon spenderade du 1 minut och 14 sekunder på att förklara varför vi inte borde ha kärnkraft i Danmark. Videon finns här:
https://www.facebook.com/klimaministeriet/videos/3827041500700123/
Kärnkraft är ett otroligt spännande ämne, och diskussioner om kärnkraft blir ofta mycket känslomässiga. Alla har en åsikt om kärnkraft. Tyvärr kryddas dessa diskussioner ofta med en god portion fantasi och seglivade myter. Jag skulle vilja försöka belysa dessa. Jag tycker inte att det är ett krav att du som energiminister i ett vindkraftsland måste vara expert på området. Jag påstår mig inte heller själv vara det. Men precis som du så älskar jag att läsa böcker och jag har läst mycket om denna otroligt missförstådda metod för energiproduktion. I grund och botten delar vi samma oro för framtiden när det gäller klimatförändringen som vi som människor står inför. Precis som du vill jag planetens och framtida generationers bästa. Om du vill vill jag visa dig hur kärnkraft kan vara en hjälp på vägen mot en ljusare framtid.
I din video gick du in på följande områden:
· Risken, här i meningen olyckor
· Kärnkraftverk som terroristmål
· Miljövinkeln, dvs. avfallet
· CO2-utsläpp under byggnationen
· Byggtid och pris
Jag skulle vilja få kommentera dessa punkter, men till skillnad från i din muntliga presentation kan jag inte göra det på fullt så kort tid. Det tar tid att komma till sakens kärna, men jag hoppas att du kommer att läsa ändå. Vi börjar med olyckorna.
Olyckor
I den civila kärnkraftens historia finns det tre olyckor som samtalet alltid går till: Three Mile Island, Chernobyl och Fukushima. Du får leta länge efter människor som inte har hört talas om ovanstående trio, men du får också leta länge efter människor som har lyckats bekanta sig med de verkliga hälsokonsekvenserna av olyckorna. Nu vrider vi först klockan 41 år tillbaka.
Three Mile Island - USA - 1979
Vid anläggningen i Three Mile Island i Pennsylvania ledde ett funktionsstört ventil- och styrsystem enligt United States Nuclear Regulatory Commission [1] tekniker vid anläggningen att missförstå vad som pågick. Som ett resultat av ett mekaniskt och mänskligt fel inträffade en partiell härdsmälta. Olyckan resulterade i en stor räkning till anläggningens ägare, men hade ingen hälsomässig betydelse för befolkningen i området. De fick sig dock en förskräckelse. De cirka 2 000 000 invånarna i området utsattes för 0,01 millisievert (mSv) strålning på grund av de radioaktiva ädelgaser som släpptes ut. Som jämförelse ger en röntgen av bröstkorgen 0,06 mSv, dvs. 6 gånger mer. Anledningen till att konsekvenserna inte blev större var att reaktorn hade en reaktorinneslutning. En sådan är gjord av 1,5 meter tjock armerad betong och syftet är att hålla de saker som vi inte vill ha ut bland oss ​​människor om saker går fel, på insidan.
Det mest olyckliga var tidpunkten. Olyckan hände samtidigt som filmen "The China Syndrome" med Jane Fonda i huvudrollen visades på biografer. Filmen handlade om en olycka vid ett kärnkraftverk. Reaktorhöljet vid anläggningen fungerade som avsett, men det glömdes delvis i panikvågen. Olyckan ledde till ett antal förbättringar i branschen: nya säkerhetsprotokoll, bättre utbildning av personal och ett antal tekniska förbättringar vid fabrikerna.
Tjernobyl - Ukraina - 1986
Tjernobylanläggningen var en bristfällig sovjetisk dröm; ett enormt prestigeprojekt för Sovjetunionen. Anläggningen hade 4 RBMK-1000-reaktorer, en grafitmodererad reaktordesign som konstruerades på rekordtid utan särskild hänsyn till säkerheten.
Det var en mycket tveksam design som aldrig skulle ha godkänts i väst, och värst av allt, det var en reaktordesign utan ett reaktorhölje som på Three Mile Island. Istället låg en 1000 ton tung stålplåt ovanpå reaktorn [2].
Den felaktiga utformningen, en kultur av att mörka säkerhetsbrister och ett brett spektrum av operatörsfel resulterade i den värsta kärnkraftsolyckan i den civila kärnkraftens historia. Stålplattan ovanpå reaktorn blåstes av och stora mängder radioaktivt jod-131 och cesium-137 släpptes ut i atmosfären.
Enligt FN: s vetenskapliga kommitté för effekter av atomstrålning (UNSCEAR) [3] dog 2 till följd av explosionen. Av räddningspersonalen fick 134 akut strålsjuka. Av de 134 dog 28 inom den första månaden. Under perioden från olyckan till 2005 dog 20 från ovanstående grupp. Resten utvecklade därefter hudproblem och gråstarr. Inte alla dödsfall har direkt samband med strålning.
Mellan 1986 och 2005 registrerades mer än 6 000 fall av sköldkörtelcancer bland invånare i Vitryssland, Ryssland och Ukraina, vilket kan vara direkt kopplat till strålningsexponering vid tidpunkten för olyckan. Dödligheten för denna form av cancer är lyckligtvis extremt låg, och av de mer än 6 000 som fick diagnosen cancer dog 15 stycken under en period av 25 år.
Enligt professor Gerry Thomas från Imperial College London [4] består strålningen från olyckor främst av alfa- och beta-strålning från jod-131 och cesium-137. Alfastrålning kan stoppas av ett papper men blockeras också av huden. Betastrålning kan man skydda sig mot genom att gå inomhus och stänga fönstren. Jod-131 och cesium-137 är skadliga att inta. Detta kan undvikas genom att inte dricka mjölk från kor som har betat i de förorenade områdena, liksom att inte äta mat från närområdet.
Orsaken till den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer efter olyckan var jod-131-kontaminering i mjölk. Om myndigheterna hade varnat invånarna i området att inte dricka den starkt kontaminerade mjölken, delat ut jodtabletter i tid och bett befolkningen att stanna inomhus, kunde konsekvenserna av olyckan ha varit betydligt mindre.
Enligt UNSCEAR registrerades ingen ökning av andra cancerformer eller sjukdomar som kan orsakas av strålskador. Det fanns heller ingen ökning av fosterskador. De c:a 6 000 000 invånare i de drabbade områdena utsattes för 9 mSv-strålning under en period av 25 år. Detta motsvarar den mängd strånlning som erhålls från en CT-scanning på ett sjukhus under några minuter.
I olyckan förstördes reaktor nummer 4 vid anläggningen. Trots detta fortsatte anläggningen att producera el i ytterligare 14 år fram till december 2000, då den sista reaktorn stängdes av politiska skäl. Sedan 1986 har människor arbetat i området, som idag är en turistmagnet.
Tjernobyl var utan tvekan en katastrof för de inblandade och 65 liv förlorades. Antalet är dock mycket lägre än vad de flesta tror. Strålningens hälsokonsekvenser kunde i de flesta fall ha undvikits helt om myndigheterna hade vidtagit rätt försiktighetsåtgärder. Olyckan blev ett enormt psykologiskt trauma för de över hundratusentals människor som var tvungna att flytta för att aldrig kunna återvända hem.
Fukushima - Japan - 2011
11 mars 2011 var en särdeles dålig dag i Japans historia. Först drabbades landet av den fjärde största registrerade jordbävningen i världshistorien, sedan av en tidvattenvåg som på vissa ställen mätte upp till 38 meter och slutligen en tredubbel härdsmälta vid Fukushima Daiichi-anläggningen.
Till kraftverkets försvar måste det sägas att det inledningsvis klarade jordbävningen. Den automatiska avstängningsproceduren startade, men tyvärr översvämmade den efterföljande, 13 meter höga, tidvattenvågen nödgeneratorerna. Dessa var emot all logik placerade i lågt belägna områden. En var till och med belägen i anläggningens källare. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) [5] hade valt att ignorera varningar om att området skulle kunna drabbas av mycket högre tidvatten än de själva hade räknat med. Dessutom hade anläggningen en alltför låg skyddsmur mot havet.
Onagawa-anläggningen, lite längre upp längs kusten och ännu närmare jordbävningens epicentrum, hade en 14 meter hög skyddsmur mot havet. Onagawa-anläggningens 3 reaktorer stängdes av utan problem och överlevde jordbävningen och tsunamin.
Hur många människor dog som ett resultat av strålningen som frigjorts av den tredubbla härdsmältan? Enligt UNSCEAR [6] är svaret 0. Det är också osannolikt att en ökning kommer att ses i fall av sköldkörtelcancer i befolkningen eftersom mängden strålning som frigjordes var så låg. Fukushima hade en reaktorinneslutningsbyggnad som inneslöt det mesta av det radioaktiva materialet.
Det uppskattas att cirka 20 000 människor dog på grund av tsunamin och cirka 1 500 dog som ett resultat av områdets evakuering. Ingen dog som resultat av strålning. Evakueringen genomfördes i panik i ett land som först drabbades av en enorm jordbävning och senare en tidvattenvåg. Äldre, sjuka och behandlingskrävande människor skyndades iväg i bussar. Utan tillgång till mat, vatten eller nödvändig vård. Många dog på grund av stress, kyla, brist på vård och brist på boende.
I den japanska regeringens försvar måste det sägas att omfattningen av olyckan ursprungligen inte var tydlig, varför evakueringen genomfördes. Men genomförandet var under all kritik. Enligt International Atomic Energy Agency (IAEA) [7] var mängden strålning befolkningen utsattes för låg och jämförbar med global naturlig bakgrundsstrålning. Ny forskning tyder på att det inte var nödvändigt att evakuera området överhuvudtaget, och att en invånare i staden Fukushima skulle ha en förkortad livslängd till följd av olyckan som skulle vara mindre än en invånare i London på grund av luftföroreningar [8]. Att stänga ute delar av befolkningen i nästan ett decennium kan inte på något sätt försvaras.
Risken
När vi ser tillbaka på olyckorna med all kunskap som samlats in genom studier och hälsoundersökningar blir det snabbt klart att hälsokonsekvenserna på grund av strålning är små. Ändå har vi människor problem med strålning. Vi har psykologiska problem med strålning. Strålning kan inte ses, höras, luktas eller smakas. Det finns en bra anledning till det.
Den värld vi befinner oss i är full av strålning. Det är omöjligt att isolera sig från den. Strålningen kommer från jorden och från rymden. Detta kallas bakgrundsstrålning och nivån bestäms av geografin. Strålning kommer också från maten vi äter, från vårdbehandlingar och från våra egna kroppar. Till och med om vi tar en simtur i havet, så simmar vi i uran. Det finns över 4 miljarder ton uran i världshaven.
Kroppen skiljer inte mellan naturlig strålning, den strålning vi får i vårdbehandlingar eller strålning som frigörs till följd av en olycka i ett kärnkraftverk [9]. Det finns bebodda områden i världen där strålningsnivåerna är mycket högre än runt Fukushima och Tjernobyl.
Ramsar, en kuststad i norra Iran med över 30 000 invånare, har världens högsta nivå av bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålningen i vissa områden är 260 mSv per år [10]. Som jämförelse kommer den japanska regeringen inte att tillåta invånare att flytta tillbaka till områden där strålningsnivåerna överstiger 20 mSv per år [11].
En sammanfattning av studier om befolkningen i Ramsar av Sydney Lance [12] drog slutsatsen att det i allmänhet inte finns några negativa hälsoeffekter av att bo i områden med hög bakgrundsstrålning. Rentav ses en lägre förekomst av genetiska defekter och en lägre förekomst av lungcancer jämfört med befolkningsgrupper som bor i områden med lägre nivå av bakgrundsstrålning.
Vi måste ta itu med den irrationella rädslan för strålning, eftersom det i mycket större utsträckning är den stress som människor utsätts för när de tas bort från sina hem, som är skadlig. Radiofobi är den verkligt stora mördaren.
Alla branscher har olyckor. Kärnkraftsindustrin är inget undantag. Tjernobylolyckan var unik genom att reaktortypen aldrig skulle ha godkänts i väst utan en reaktorinneslutning. Efter olyckan gjordes ett stort antal konstruktiva förändringar av de återstående RBMK-reaktorerna så att olyckan inte skulle kunna upprepas. Det finns fortfarande RBMK-reaktorer i drift idag. Smolensk-3-reaktorn i Ryssland togs i drift 1990 och förväntas fortsätta till 2035.
Fukushima började producera el 1971. På detta sätt tillverkade anläggningen koldioxidfri el i 40 år innan den drabbades av katastrofen, som faktiskt kunde undvikts. Tsunamiexperter ignoreras inte längre och nödkraftgeneratorer kommer inte längre att placeras i lågt belägna områden. Dessutom måste vi komma ihåg att reaktorhöljena på de 3 reaktorerna som smälte ner faktiskt fungerade, och att de faktiska utsläppen var 100 gånger mindre än i Tjernobyl. Enligt internationella riktlinjer för evakuering vid radioaktivt utsläpp var den frigjorda mängden så liten att det inte över huduv taget var nödvändigt att evakuera befolkningen under en längre tid och absolut inte i ett knappt decennium. Om vi räknar samman dödsfallen för kärnkraft, dvs dödsfall i samband med produktion, gruvdrift och olyckor, och jämför med produktionen av el från brunkol, kol, olja, biomassa och gas, är slutsatsen klar: Kärnkraft är det absolut säkraste sättet att producera el. Det finns absolut minst antal dödsfall per producerad energienhet. Kärnkraft är ännu säkrare än vind, sol och vattenkraft (vattenkraft), se figur 1 [13].

Figur 1: Antal dödsfall per terrawatt-timme. I motsats till vad de flesta tror, så er atomkraft ett otroligt säkert sätt att producera elektricitet på. Från: Ourworldindata.org
Om du är bekymrad över riskerna med atomkraft, så kan jag inte rekommendera att cykla, köra bil eller ta en flygsemester. För att inte tala om att röka eller vara överviktig. Sannolikheten är långt större att dö av de sakerna.
Kärnkraftverk som terroristmål
Ett kärnkraftverk är inte ett lätt mål för terrorism. Åtkomstvägar övervakas, det finns taggtrådsstängsel, vaktposter, biometrisk åtkomstkontroll, skyddsdörrar, lås och långa korridorer med tjocka ståldörrar.
Ett kärnkraftverk är en tuff nöt att knäcka. Det är värt att notera här att själva reaktorhöljet, säkerhetsstrukturen runt själva reaktorn, är en av de starkaste människoskapta strukturerna som finns. Att flyga ett passagerarplan in i reaktorbyggnaden kommer att resultera i en mindre fläck, ett stort saneringsarbete och ett sorgligt öde för passagerarna ombord på planet. I slutet av 1980-talet testade amerikanerna vad som skulle hända om ett F-4 Phantom-flygplan flögs med 800 km / h in i en armerad betongvägg, till och med med mindre förstärkning än den som användes vid anläggningarna. Planet gick naturligtvis i 1000 bitar när det träffade väggen. På ett ställe uppstod en 6 cm djup spricka och så var det med det. Videon finns på YouTube och den är ganska underhållande [14].
Historiskt sett genomfördes den mest uppseendeväckande attacken mot ett kärnkraftverk 1982, när en kärnkraftsmotståndare avfyrade 5 pansarskott över floden Rhône mot ett franskt kärnkraftverk under konstruktion. Attacken orsakade mindre skador, och gärningsmannen Chaïm Nissim gick därefter in i politiken i det gröna partiet i Schweiz.
Om du som terrorist vill skada ett lands kritiska infrastruktur finns det mycket lättare och mindre skyddade mål som jag inte kommer att gå in på här. Men tänk om Nordkorea attackerade ett kärnkraftverk med en interkontinental ballistisk missil? Ja, då skulle det minsta av våra problem vara skadan på anläggningen. Vad sägs om en meteor? Det finns gott om galna scenarier. Det kallas science fiction och har inget att göra med en seriös debatt om kärnkraft.
Avfallet
För att förstå vad som kommer ut ur en reaktor måste vi först förstå vad vi stoppar in i en reaktor. Bränslet i den vanligaste typen av reaktor idag består av uran. Uran återfinns naturligt i tre olika versioner: Uranium-234, Uranium-235 och Uranium-238. Den typ vi är intresserad av heter Uranium-235. Den kan klyvas på atomnivå, och användas som bränsle i en reaktor.

Figur 2: Översikt över alfa-, beta- och gammastrålnings genomträngningsförmåga. Från: Wikipedia.
Uran-235 utgör 0,7% av det uran som finns i naturen, så koncentrationen måste ökas till 3-5% innan vi kan använda det. Slutprodukten är små hårda bränslepellets bestående av uranoxid. Dessa är inte särskilt radioaktiva, och strålningen de avger är alfa-strålning som kan stoppas av huden eller av ett papper. Penetrationsförmågan för de olika strålningstyperna visas i figur 2. Bränslepelletsen monteras slutligen i långa stavar omgivna av zirkonium som är redo att sättas in i reaktorn. Men mer intressant är hur mycket energi det finns i dessa bränslepellets. Det som gör uran unikt är den enorma energitätheten.

Figur 3: En 5 gram bränslepellet av uranoxid. Foto: Wikipedia.
En bränslepellet väger 5 gram, något mer än ett A4-papper, och stor som en pekfingernagel vilket framgår i figur 3. I en lättvattenreaktor får vi lika mycket energi ur en 5-grams bränslepellet som det finns i 640 kg ved, 400 kg kol, 360 m3 naturgas eller ca. 3 fat olja, och då har vi faktiskt bara använt 5% av energin i pelleten. Det finns en enorm mängd energi i uran. Det betyder också att det behövs väldigt lite för att producera riktigt mycket ström.
Hur mycket uran används egentligen i ett kärnkraftverk per år? Vi kan ta ett typiskt kärnkraftverk på 1000 megawatt och jämföra det med ett kolkraftverk på 1000 megawatt. Vi är här uppe i en storleksordning där vi kan producera el till mer än 1 000 000 människor per år. Enligt World Nuclear Association [16] måste kärnkraftverket använda 27 ton uran per år, medan kolkraftverket måste använda 2 500 000 ton kol per år för att producera samma mängd el. Det koleldade kraftverket producerar också ca. 300 000 ton aska, som inkluderar arsenik, bly och kvicksilver. Dessutom släpper det koleldade kraftverket ut mer än 6 000 000 ton koldioxid i atmosfären per år [17].
Däremot så släpper kärnkraftverket inte ut koldioxid i atmosfären och bränslestavarna producerar el i 18 månader (i vissa reaktortyper ännu längre) innan de måste bytas ut.
Det använda bränslet lagras sedan i vatten för att kylas ned, och när det har svalnat tillräckligt kan det återvinnas eller lagras i stål- och betongbehållare. En sådan väger ungefär 180 ton och är inte precis bara att flytta runt hursomhelst. Hur de ser ut kan ses i figur 4.

Figur 4: Behållare för förvaring av använt kärnbränsle. Foto: Holtec.
Använt bränsle är det som de flesta troligen kallar kärnavfall. Men egentligen är det inte alls avfall; det finns fortfarande en enorm mängd energi i det. Vi kan istället kalla det använt bränsle. Efter 18 månader i reaktorn har bränslet förlorat 5% av sin energi och kan, som tidigare nämnts, återvinnas. Detta görs idag i Frankrike, England, Ryssland, Indien och Kina.
Om du väljer att återvinna bränslet i vårt kärnkraftverk på 1000 megawatt skiljs restprodukter ut vid återanvändningen. Dessa kan klassificeras som verkligt avfall. Detta förglasas. Det vill säga inkapslas i glas och förseglas i rostfria cylindrar. Vår anläggning, som skulle kunna producera koldioxidfri el åt mer än 1 000 000 personer, skulle producera 3 kubikmeter av detta per år [18].

Figur 5: Comanche Peak, Texas. Foto: Google Earth.
Ovan är ett flygfoto av kärnkraftverket Comanche Peak i Texas. Det har två reaktorer på 1218 megawatt och 1207 megawatt respektive. De två tillsammans kan generera koldioxidfri el åt mer än hälften av Danmarks befolkning. Längst ner till höger på bilden finns cylindrarna där det använda bränslet lagras. Efter att ha producerat koldioxidfri el till mer än 2 500 000 personer i 30 år kan det använda bränslet, som lagras i torrförvaring, förvaras på ett område som mäter 30 x 40 meter. Det är inte ens en halv fotbollsplan, och kom ihåg att det använda bränslet fortfarande bara har använt 5% av energin.
Efter användning av bränslet har vi fortfarande de klyvningsprodukter som vi inte kan använda. Hur länge ska de förvaras och var? Det faktiska avfallet måste lagras i 500 år. Om vi exempelvis ​​väljer att inte återanvända utan istället deponerar bränslet som bara har använts en gång, innehåller det 0,8% plutonium. Plutonium-239 har en halveringstid på drygt 24 000 år. Det innebär att det tar 24 000 år innan det är hälften så radioaktivt som det var från början.
Här behöver vi bara ha grundskolans fysik för att förstå varför det inte är ett problem. När något har en lång halveringstid betyder det att det inte är särskilt radioaktivt. För det mesta står det bara där och ingenting händer. Den strålning som ändå avges från Plutonium-239 är alfastrålning, och alfastrålning kan som tidigare nämnts stoppas av ett papper.
Var tusan ska vi lagra det då? I Finland förväntas slutdepå Onkalo öppna 2025. Här lagras avfallet 450 meter under jorden i berggrunden. I geologiska områden som har varit stabila i miljontals år.
I samband med projektet undersökte Strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) [19] konsekvenserna av den värsta tänkbara olyckan; om det fanns ett hål i behållarna med avfall efter 1000 år och en stad byggdes ovanpå platsen.
I ett sådant katastrofscenario skulle en person som valde att bo på den mest förorenade platsen och bara åt mat och drack vatten från det lokala området få en ökad strålningsmängd på 0,00018 mSv per år. Det motsvarar att äta 2 bananer.
Vi vet vad vi ska göra med det radioaktiva avfallet, vilka behållare det ska placeras i för att skydda miljön och var det ska lagras. Mängden som ska lagras är försvinnande liten eftersom det finns så otroligt mycket energi i uran. I USA produceras cirka 20% av elen med kärnkraft. Under de senaste 60 åren har amerikanska kärnkraftverk producerat ca. 70 000 ton använt bränsle. Det låter kanske mycket, men som jämförelse producerar amerikanska kolkraftverk samma mängd på en timme [20].
Alla industrier producerar avfall, även den gröna tekniken. Vindturbinblad grävs ner när turbinen har gjort sitt. Figur 6 visar hur det ser ut i Wyoming. Detta sker också här i Danmark [21]. Solpaneler innehåller kadmium, som inte har någon halveringstid. Det är giftigt fram till den dag jorden inte längre existerar. Vi behöver all teknik som kan minska våra koldioxidutsläpp, och det är viktigt att komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med alla former av energiproduktion.

Figur 6:Uttjänta vindkraftverksvingar begravs i Wyoming. I Danmark gör vi det i Randers. Foto: Benjamin Rasmussen för Bloomberg Green.
För att runda av frågan om det radioaktiva avfallet, så rör det sig om en försvinnande liten mängd. Det blir omhändertaget från början till slut. Industrin betalar själv kostnaderna, det är reglerat i lag, och avfallet har aldrig i den civila kärnkraftens historia orsakat några olyckor.
CO2 som släpps ut under byggandet av ett kärnkraftverk
Ett uttalande som: "allt cement och allt stål som ska användas för att bygga en så stor anläggning, det förorenar också med CO2", är inte särskilt konkret. För att göra det konkret måste vi ställa den troligen viktigaste frågan alls när vi studerar energiproduktion:
- Jämfört med vad?
Om vi ​​tittar på hur många tusen ton material som behövs för att producera en terrawattimme elektricitet illustrerar figuren nedan från US Department of Energy [22] (översatt till danska) detta ganska bra:

Figur 7:Materialåtgång i tusental ton per TWh producerad ström.
I det stora energispelet är ingenting gratis och alla metoder för att producera el använder resurser. Dessa kan vara betong, aluminium, koppar, stål eller sällsynta jordartsmetaller för vindkraftverk.
Enligt figur 7 behöver ett kärnkraftverk inte använda särskilt mycket material när det ställs mot hur mycket energi det producerar. Faktum är att det är tio gånger mindre jämfört med vindkraft. Ju mindre material vi behöver, desto mindre behöver vi förstöra planeten i våra försök att rädda den.
Vi kan också undersöka koldioxidavtrycket för de olika energiproduktionsmetoderna under hela deras livstid. Alltså gruvdrift, konstruktion, bränsleproduktion, infrastruktur, drift, underhåll, avfallshantering och demontering. En sådan vagga-till-grav-analys genomfördes av det svenska statliga energibolaget Vattenfall 2018 [23].
I deras energiportfölj finns vind, biomassa, vattenkraft, gas, kärnkraft, kol och sol. Deras största havsbaserade vindkraftsparker inkluderar Horns Rev 3, Thanet och DanTysk. De största kraftverken är Ringhals och Forsmark, som båda är kärnkraftverk, och Moorburg, som är ett koleldat kraftverk.
Så vad kom Vattenfall fram till i sin vagga-till-grav-analys?

Figur 8: Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity generation, 2018.
Enligt Vattenfall släpper ett kärnkraftverk ut minst CO2 sett till hela kraftverkets livstid, vilket framgår av figur 8. Ovanstående är angivet i gram CO2 per kWh. Det bör också nämnas att demonteringsfasen för de flesta energikällor inte väger särskilt tungt, eftersom metaller och betong kan återvinnas.
I analysen uppskattas livslängden för ett havsbaserat vindkraftverk till 20 år. Livslängden för Ringhals 1 och 2 är 50 år, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 är 60 år. Som jämförelse har det amerikanska kärnkraftverket Turkey Point fått sin licens utökad till 2053 [24]. Det ger en livslängd på 80 år. Ju längre en anläggning får arbeta, och ju längre ett vindkraftverk håller, desto lägre är CO2-avtrycket.
Vad analysen inte nämner är avtrycket av de olika energiproduktionsmetoderna på landskapet, vilket kan bidra till att påverka vilda djur, växtliv och biologisk mångfald. Bryr vi oss om hur mycket de olika energiproduktionsmetoderna påverkar landskapet har det studerats av Brook & Bradshaw [25].

Figur 9: Areal som krävs vid produktion av elektricitet.
Figuren ovan uttrycker hur stort område som krävs (inklusive gruvdrift) per enhet producerad el. Ett kärnkraftverk som kan producera el till 4-5 miljoner människor behöver bara uppta 2 km2. Biomassa kan ses ha stor landskapspåverkan, som kan påverka den biologiska mångfalden och djurlivet.
För att sammanfatta ovanstående tar ett kärnkraftverk väldigt lite utrymme och ger plats för djur och natur. Det kräver inte särskilt mycket resurser i förhållande till hur mycket el det kan producera, och sett under hela sin livstid är dess koldioxidavtryck otroligt lågt.
Byggtid och pris
Att bygga ett kärnkraftverk kan jämföras med andra stora projekt som t.ex. Femern-förbindelsen. I debatten nämns ofta tre byggnader i Europa: Hinkley Point C i England, Flamanville 3 i Frankrike och Olkiluoto i Finland.
Alla tre projekten har stött på stora budgetöverskridanden och förseningar. Som reaktordesign har Arevas europeiska tryckreaktor (EPR) valts. Designen utvecklades av franska Framatome och tyska Siemens. Att utmaningar uppstår när man slår samman ett franskt och ett tyskt designteam förvånar förmodligen ingen.
Reaktorerna är prototyper och de första i sitt slag i en ny generation. I England har inga nya kärnkraftverk byggts på 20 år. Detsamma gäller för de andra projekten. Det har funnits en enorm inlärningskurva överlag i uppgradering av arbetskraften, uppgradering av försörjningskedjor och i projektledning. Godkännanden och licenser måste erhållas och allt är svårt till en början.

Figur 10: Hinkley Point C i England, världens dyraste kärnkraftverk. När det står färdigt kommer det kunna producera CO2-fri ström til omkring 6.000.000 hem i minst 60 år. Foto: EDF.
I andra delar av världen byggs det till halva eller en tredjedel av priset i Europa. Det går också mycket snabbare. Beror det på att de fuskar och struntar i säkerheten? Detta undersöktes av Energy Technologies Institute i England 2018 [26].
Det enkla svaret är att de i andra delar av världen har blivit riktigt bra på att bygga. Precis som vi i Europa varit tidigare, exempelvis i Frankrike på 70- och 80-talet. Men för att bli det igen krävs viss lärdom.
När den första enheten har byggts och vi eliminerat kostnaden för att uppgradera arbetskraften, etablera försörjningskedjor, få tillstånd, och policyn har fallit på plats, faller priset och byggtiden markant. Detta är vad vi ser på andra ställen i världen, och dessa erfarenheter kan också överföras till europeiska projekt.

Figur 11: Installation av reaktorinneslutningens botten vid Hinkley Point C, Foto: EDF.
Vid Hinkley Point C byggs två identiska reaktorer och erfarenhet från konstruktionen av den första reaktorn överförs till den andra reaktorn. Installationen av inneslutningsbyggnadens botten på reaktor nummer 2 gick 30% snabbare, dvs. byggtiden minskade från 57 till 39 dagar [27].
En stor del av kostnaden för att bygga ett kärnkraftverk är lånekostnader. På Hinkley Point C i England hamnar lånekostnaden över de faktiska byggkostnaderna. I Tjeckien, som planerar att bygga ut kärnkraftverket i Dukovany, har man lärt sig av detta,. Här kommer staten att finansiera 70% av lånet till energibolaget CEZ till en ränta på 0% under byggandet och en efterföljande ränta på 2% under drift [28].
Polen, som idag är djupt beroende av fossila bränslen, är också i planeringsfasen för landets första kärnkraftverk. Parallellt är planen att utvidga förnybara energikällor [29].
Även om byggandet inte går så snabbt i Finland, är de i planeringsfasen för en annan reaktor. Den här gången en rysk VVER-1200-modell på finska Hanhikivi-halvön [30].
Kärnkraftverk är dyra projekt när vi tittar på de initiala kapitalkostnaderna. Men återigen måste vi ställa frågan: "jämfört med vad?" Förnybara energikällor blir billigare och billigare idag. När man jämför priser mellan olika metoder för att producera el idag hänvisas ofta till "nivåiserad energikostnad" (LCOE). LCOE är användbart när man jämför traditionella metoder för kraftproduktion. Modellen är ett uttryck för priset "på insidan av staketet". Situationen är dock annorlunda med förnybara energikällor. Det ligger i solens och vindens natur att elproduktionen beror på vädret. Det ställer krav på elnätet och det ställer krav på backup när vädret inte blir som man velat. Det ställer således krav på vad som finns på andra sidan "staketet".
Dessa kostnader ingår inte i LCOE-beräkningen. När vinden inte blåser i Danmark bränner vi kol, biomassa och gas. För förnybara energikällor bör System-LCOE [31] användas istället, vilket inkluderar priset för integration i elnätet. Ju högre andel förnybar energi vi lägger till elnätet, desto mer stiger priset.
Ett modernt kärnkraftverk kan leverera koldioxidfri el oavsett väder och leverera några av de viktigaste sakerna i elnätet, något som sällan är prissatt, nämligen försörjningstrygghet. Det kan göra i minst 60 år, i regn och snö, i sol och vind. Vi kan sedan försöka jämföra priset på en sådan anläggning med priset på att bygga en konstgjord ö och att sätta upp vindkraftverk som behöver bytas ut efter 25 år i vårt slit-och-släng-samhälles anda.
En grönare framtid
Så kära Dan Jørgensen och kära läsare, tack för att ni hållit ut såhär länge. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa till att korrigera några av de vanliga missuppfattningarna om kärnkraft som gång på gång presenteras i debatten. Om vi ​​ska ha en seriös diskussion om framtidens energimix måste den ske på en informerad grund och med den senaste kunskapen. Vi måste lägga våra känslor åt sidan och inte stänga ögonen när vi får information i ett område som är svårt att förstå.
Kärnkraft är inte det första många tänker på när vi pratar om energiproduktion med lågt CO2-avtryck. Hemligheten ligger i det faktum att det finns så mycket energi i uran att det är svårt att förstå, men det kan faktiskt utnyttjas ännu bättre än det görs i den traditionella lättvattenreaktorn idag.
Tänk dig att vi har en gammaldags glödlampa på 100 W. Vi skulle vilja generera ström till den. Om vi ​​använder 1 g naturligt uran (0,7% uran-235) i en lättvattenreaktor kan glödlampan lysa i 182 år. Om vi ​​använder 1 kilo uran av den typ som faktiskt används i en lättvattenreaktor (5% uran-235), kan lampan lysa i 1171 år. Om vi ​​använder 1 kilo naturligt uran men den här gången i den ryska bridreaktorn BN-800, kommer glödlampan att kunna lysa i 25 700 år. Om vi ​​använder biomassa och träpellets, som vi gör i Danmark, kommer 1 kg trä att producera el i 1,2 dagar [32].
Nya reaktortyper är under utveckling och amerikanska NuScale har varit de första i världen som godkänner en liten, modulär reaktordesign som är mindre än de stora anläggningar vi känner till idag [33]. Dessa kan användas för mycket mer än bara matning av elektroner i vägguttaget. Små avancerade reaktorer kan t.ex. hjälpa till att avkarbonisera industriella processer genom att producera ånga som är så varm att den kan användas för att smälta t.ex. aluminium. Värmen kan användas för fjärrvärme, de kan användas för att ta bort salt från havsvatten, producera väte för tunga transporter, samt att små reaktorer är bättre anpassade till de fluktuationer i elnätet som de förnybara energikällorna skapar.
Även här i Danmark forskas på detta område. Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies arbetar för att utveckla den framtida 4: e generationens kärnkraft i form av reaktorer med smält salt.
Vi behöver alla verktyg vi har i verktygslådan i kampen mot de klimatförändringar som vi har i sikte. I Danmark enades vi 1985 om att kärnkraft inte borde ha någon plats i den danska energipolitiken. Det är nu 35 år sedan och många miljoner ton onödig CO2 har skickats ut i atmosfären. Idag är kol på väg ut, och istället förbränner vi stora skogsområden i klimatets namn till nackdel för biologisk mångfald och vilda djur. Vi kan göra detta CO2-neutralt. Men kalkyler och räkneövningar kan bara inte ta bort partikelföroreningar. WHO uppskattar att 4 200 000 människor dör varje år av luftföroreningar utomhus [34].
Kanske är tiden mogen för att utforska ett alternativ? Jag föreslår det säkraste sättet att producera el vi har. Det med det minsta avtrycket på naturen, ett av de lägsta CO2-avtrycken någonsin och en avfallsmängd som bleknar i jämförelse med allt annat.
submitted by Krexington_III to sweden [link] [comments]


2020.08.18 21:48 takumar35 Här simmar de tre kompisarna mellan Danmark och Sverige

https://www.svt.se/nyhetelokalt/helsingborg/sen-nar-de-tre-kompisarna-simmar-mellan-danmark-och-sverige
De simmade från Danmark till Sverige för att belysa psykisk ohälsa. Låter som rätt håll.
submitted by takumar35 to sweden [link] [comments]


2020.07.31 23:12 dackeankan Presskonferens ang. Smålandsutredningen

Dacke går fram till podiet och ställer sig framför den Småländska landskapsflaggan. Har är stiligt iklädd en välsittande, brun tweedkostym med en vit skjorta utan slips.
Välkomna till denna presskonferens där jag uttrycker Arbetarepartiet Nils Dackes hållning till utredningen som presenterades av inrikesministern häromdagen. Vi välkomnar att något faktiskt har gjorts för att belysa problem, men kan säga att lösningarna verkligen inte är optimala för ett självständigt Småland.
Utredningen får det att framstå som att självständigheten kommer ske över en natt, och inte som en längre process. Jag vet att Småland klarar av en övergång till en självförsörjande, suverän stat utan en ekonomisk och politisk integration med Sverige. Vi är kommunister och skyr därför polisen, militären, Europeiska Unionen och Sverige.
Småland har mycket goda förutsättningar för att klara sig på egen hand.
Gällande elfrågan har vi goda förutsättningar för att försörja oss på förnybar energi i form av vindkraftverk, solpaneler och vattenkraft. Dessa finns redan här, och enskilda individer kan ”proviantera” på dessa i övergångstiden. Ett icke-problem, anser jag.
Småländska Alltinget beslutade nyligen om att inte eftersträva en stor siffra på BNP, och tillåta så kallad ”nedväxt” i händelse av självständighet. Detta är för att hjälpa klimatet, säger de. Att använda vår relativt låga BNP skulle därmed räknas som en positiv grej för många Smålänningar. En finansiell ”harmonisering” med Sverige skulle bryta både vår eventuella suveränitet och vårt mål gällande klimatet.
Med andra ord – Småland har i händelse av självständighet inte behov av samarbete med vare sig EU eller Sverige. Småland har mycket goda förutsättningar för att klara sig på egen hand!
Dacke tar en klunk vatten, ger en blick som låter journalisterna veta att det är dags för frågor
submitted by dackeankan to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.23 02:25 balloon_wanted LIM KIM - Mong (VR ver. - belysa X LIM KIM)

LIM KIM - Mong (VR ver. - belysa X LIM KIM) submitted by balloon_wanted to kpop [link] [comments]


2020.06.19 02:16 wigforss1337 #Iksdagenval4 Östen Undén håller valspurt i Västra Götaland

#Iksdagenval4 Östen Undén håller valspurt i Västra Götaland
Västra Götaland och Värmland har alltid varit en regioner som präglats av arbetare. Arbetare som har byggt det här området. Från bönderna i Skaraborg som skördat fälten. Till arbetarna i Karlstad som sliter dag in och dag ut för att producera viktiga produkter. Till hamnarbetarna i Göteborg som försett Sverige med nödvändiga transportlänkar. Socialdemokraterna är ett parti av folket av arbetarna. Vi är ett parti som förespråkar arbetarnas egenmakt över sina liv. Snarare än kapitalisternas eller kungens. Socialdemokraterna är ett parti som grundades en vårdag 1889 av arbetarna och för arbetarna.
Och symboliken kunde inte vara bättre. Det blev en vår för Sveriges arbetare. En vår av kamp för de Socialdemokratiska reformerna vi tog striden för. Det blev en kamp för allmän och lika rösträtt. En kamp som vi stöddes av av våra kamrater i folkpartiet. En kamp som främst riktades mot dåvarande Moderaterna. Det blev en svår strid för denna Socialdemokratiska reform. Vi kallade till strejk men kampen förblev svår kamrater. Men vi kämpade på, trots nederlag efter nederlag. Nederlagen var som vinterns sista snödagar, den kommer men sedan försvinner bort i regn, den kommer någon annan dag igen, men tynar bort som regn. Men till slut kan inte vintern av borgerlighet stå emot värmen av arbetarkampen.
Till slut så fick vi igenom vår kamp för allmän och lika rösträtt. Trots högerns ständiga attacker. Nu varför berättar jag detta? Jo för idag har vi en ny borgerlighet, en ny borgerlighet som står emot ännu ett demokratiseringskrav från socialdemokratin. Med Bildt blev det höst och med Reinfeldt vinter, men kamrater! Vintern varar ej en evighet. Tillslut tör den bort, som vinterns sista snö. Så håll i kamrater, kampen för republik den fortsätter, men historiens hjul fortsätter snurra, och vi ska segra!
Efter demokratiseringen så var vårt partis stora utmaning socialiseringsarbetet, uppbyggandet av folkhemmet. Sommarens tid hade börjat. Folkhemmet är i Sverige en Socialdemokratisk idé, låt mig belysa er om begreppets idéer, Per-Albin Hansson sa så här:
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.
Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna är stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt."
Kampen började på 30-talet, men tog först fart när samlingsregeringens tyglar avskaffades efter andra världskriget. Målet var visionen av en välfärdsstat som tar hand om alla. En stat som blir uttryck för folkets solidaritet. Det tog formen av ledighet. Kan ni tänka er? Förut var det inte en självklarhet att alla skulle ha tillgång till fritid. Det är en socialdemokratisk vision. Likväl var det med 8 timmars arbetsdag när det nu diskuteras. Och samma gamla trötta argument som vi ser idag lades fram men motbevisades när politiken hade sats i praktiken. Vi vet att fritid går, att fritid är något som är möjligt. Argumenten emot 6 timmars arbetsdag är inte giltiga. Det handlar om att acceptera omställningen och göra omställningen på ett smidigt sätt.
Och kampen än igen fortsatte vidare. Vi drev på för den allmänna tilläggspensionen, en reform högern spytt galla över med hela sin själv, men när folket väl fick säga sitt, sa till trots mot de borgerliga partierna. Likväl vill vi nu förbättra för de äldre. Vi vill förbjuda vinster i äldrevården, precis som pengar gjorde mer nytta för folket förr i deras pension så kommer skattepengar nu göra mer nytta i självaste vården. Det är en fråga om sunt förnuft, och viljan att ta itu med de problem vi har. Och likt i frågan om ATP, så har vi än igen folkets förtroende i ryggen. Det är väldigt få på gatan som skulle säga att skattepengar ska gå till riskkapitalister, istället för de äldre.
Reform efter reform gick igenom. Allmän sjukförsäkring, moderskapsförsäkring och så vidare. Vi förr likt nu instiftade ett miljonprogram, för att bygga en miljon nya bostäder för landets växande befolkning. Miljonprogrammet löste bostadsbristen då och gjorde det enkelt för folk att skaffa hem. Men nu är det nya miljonprogrammet nu motsatt av högern. Än igen står Socialdemokraterna i opposition mot högern om nationell uppbyggnad. Så då likt nu måste du ta en ställning, social uppbyggnad eller icke?
Efter sommaren dock så kommer hösten. Hösten blev kort, den inleddes av en handlingsförlamad S regering, påskyndades av Bildt, upprätthölls av Persson och övergick till vinster med Reinfeldt. På bara några korta år så förlorade Sverige så mycket. Vi förlorade det skolsystem som så väl bekämpat segregation och skapat jämlikhet. Vi förlorade ett samhälle där vårdens resurser gick till vård istället för till riskkapitalister. Vårt land förlorade värdefulla företag efter värdefulla monopol i oansvariga affärer. Vin och sprit? Borta! Apoteks monopolet? Krossat! Posten? Halvdanskt!
Men än igen så har högerns vinter börjat töa. För folket vaknar från den sömn de befunnit sig i så länge. Mer och mer begriper ohållbarheten av dessa reformer och vi har tagit kraftsteg. Apoteksmonopolet är än igen verklighet. Skolan drivs mer och mer mot jämlikheten. Och det som en gång krossats byggs åter upp igen. Och vi ska fortsätta.
Över denna mandatperiod så ska vi driva på allt! Demokratiseringar som aldrig tidigare skådas inom Sveriges gränser ska genomdrivas. De misslyckanden som gjorts på privathåll ska korrigeras. Och det sociala Sverige ska återbyggas. Det är vårt ämbete som Socialdemokrater, som Svenskar som medborgare i detta land. Det är vår plikt gentemot dess arbetare, gentemot dess tjänstemän, gentemot folket. Kampen fortsätter kamrater, gör din plikt, rösta på Socialdemokraterna! Vi vill mer för Sverige!

https://preview.redd.it/cndoei08fr551.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=cbdea045b5e33c39d5e16c6ebb22d440b43738da
submitted by wigforss1337 to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.07 13:23 16bitMoomin #iksdagenval4 Socialdemokraterna sätter upp valaffischer på tunnelbanan i Stockholm. - Morgan Muminsson

#iksdagenval4 Socialdemokraterna sätter upp valaffischer på tunnelbanan i Stockholm. - Morgan Muminsson submitted by 16bitMoomin to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.05.24 20:47 arslet Hur ska Sverige och världen förhålla sig till Kina hädanefter?

På relativt kort tid har CCP i Kina flyttat fram sina positioner rejält. Nu verkar det som att man inte ens bryr sig om repressalier från omvärlden man bara kör på. Det som händer i Hong Kong påminner delvis om Krim och Rysslands agerande. Media (särskilt i Sverige) verkar vara helt upptagna med clickbaita på covid-19 och nämner knappt all skit Kina har för sig (Hong Kong är bara en av flera händelser som borde belysas och fördömmas). Själv vill jag begränsa produkter Kina så mycket det går men varför hör vi inga fördömande eller krav från EU?
submitted by arslet to sweden [link] [comments]


2020.05.18 17:14 Sickan50 Varför bryr man sig om Paolo?

Förlåt i förväg om jag gör någon upprörd nu men. Är jag den enda som fullständigt skiter i vad Paolo Roberto gör i sitt privatliv? Varför måste han synas och skrivas om i varenda form av sociala medier som finns och gång på gång bli nämnd i nyheterna?
Okej ja, jag förstår han är en B kändis och alla gillar att hitta skit på B kändisar. Ja jag förstår han har begått ett brott och förtjänar att bli straffad. Ja jag förstår, kvinnor som blir utnyttjade och behandlas illa inom prostitutionsbranschen eller är inblandande i sex trafficking är viktiga att belysa och stödja. Men varför är hela situationen större än vad den behöver vara? Det känns som att det finns betydligt viktigare nyheter som bör plockas fram istället för någon 50 årig gubbe som har köpt sex och sedan blivit tagen på bar gärning. Jag hade förstått mer om det hade varit en stor nyhet i kanske bara en dag men det känns som det bara blir mer och mer utdraget ju mer tiden går.
submitted by Sickan50 to sweden [link] [comments]


2020.05.01 23:54 mincoder VPK och SAPs gemensamma första maj

Ett av de största förstamaj tåg har idag inträffat. VPK och SAP i Stockholm har samlats för en gemensam demonstration och tåg. Folkmassan får knappt plats i Stockholms gator och budskapet från folket är tydligt. Sveriga ska åt vänster! Man samlas tillslut vid kungsträdgården för tal av VPKs och SAPs partiledare. För ut är VPKs partiledare theOddLeftist:
Kamrater! Det glädjer mig att se så många av er här idag! Det är underbart att se så många människor som vill demonstrera med oss, på vår dag! För det är precis vad första maj är. Det är vår dag, och ingen kan ta den ifrån oss. För många är första maj ännu en röd dag i mängden, men vi vet att det här inte är en vanlig röd dag. Det är vår röda dag.
En dag att minnas, minnas alla som har fört vår kamp framåt. De som har stupat, och de som står här idag. En dag att minnas alla vår vinster. Åtta timmars arbetsdag, för att ge ett exempel. Idag tänker vi lite extra på våra förfäder, utan dem hade vi inte stått där vi står. En dag av hopp. Hopp över framtiden. Hoppet att vi en gång ska leva i ett samhälle fritt från förtryck. Drömmen om socialismen. Om ett jämlikt samhälle. Om jag ska citera en kontroversiell artist, Dan Berglund, “Vi drömde oss en framtid så jämlik och så skön Vi drömde men försov oss och fick avdrag på vår lön”. En dag av kamp. Det är idag vi visar oss. Vi färgar Sveriges gator röda. Vi visar att vi är många. Många som står upp för kommunismen, socialismen, feminismen, jämlikhet och för friheten. Men idag är inte den enda dagen vi gör det. Det är varje dag. Vi vet att kampen inte består av att visa oss en dag i veckan, och sen tyst på sin höjd dela ett twitterinlägg där det står “Jag hatar inte måndagar, jag hatar kapitalismen”. Tvärtom, det är i det vardagliga livet vi gör skillnad. På arbetsplatsen, i skolan, i fotbollsklubben, i lokalområdet. Det är där vi behövs, och det är där vi kan förändra saker och ting.
Kamrater
Sverige står idag inför stora utmaningar. Högern växer sig allt starkare i samhället och i opinionen. Det är vår uppgift som socialister, och kommunister, att stå upp mot dem. Tillsammans är vi starka. I tider som denna måste vi stå upp tillsammans, och visa enighet. Det här är på allvar. Det är val snart. Det här valet kommer att bli ett vägval för Sverige. Ska vi fortsätta på den vänsterinriktning som har drivits i Sverige, eller ska högern ta makten, och rasera allt vi har byggt upp. Prata med era kollegor, era grannar, med folk ni träffar på gatan. Prata politik med dem. Förklara vad som kommer hända om Samverkanspartierna får makten, eller värst av allt, om KS kommer till makten.
Jag skulle vilja avsluta mitt tal med att belysa vad som händer i Småland just nu. Det är självklart beklagligt, och jag hoppas att situationen inte förvärras. Däremot är det här inte en ursäkt att stärka statens makt och ge polisen och militären ökade befogenheter, det är inte rätt väg att gå.
Kamrater
Kampen fortsätter, varje dag, hela tiden. Jag lämnar nu över ordet till Sverige statsminister, kamrat Milaw!
Sedan så håller Milaw från Socialdemokraterna tal:
Jag är hedrad av att kamrat theOddleftist kallar mig kamrat.
sjungande "Första maj, första maj, varje sliten kavaj, blir en mantel av strålande ljus..." Jag skulle kunna fortsätta. Men jag tror inte ni orkar med. Idag så samlas vi, Svenskar från norr till söder samlas. Vi samlas för att fira första maj. Första maj är arbetarnas dag, första maj är VÄNSTERNS dag. Första maj firas i minne av haymarket affären. Då arbetare sköts till döds av polisen i en demonstration för 8 timmars arbetsdag. Vi fortsätter traditionen av demonstrationer för vänsterpolitik, men jag tror vi lämnar skjutandet bakom oss.
Som tidigare nämnt så står Sverige inför stora utmaningar, och tillskillnad från de på högerkanten så tänker vi Socialdemokrater bemöta dessa problem på allvar. Vi går in i lågkonjunktur, då måste vi satsa! Det är därför vi investerar i välfärden, det är därför vi bygger hus, det är därför vi bygger upp det Svenska samhället. Vi har inte råd med en högerorienterad nedskärningspolitik, Sverige har inte RÅD!
Socialdemokraterna har snart suttit ut två mandatperioder vid makten. Och vad, tillsammans med VPK har vi lyckats med? Jo! Vi har lyckats driva igenom skydd för klimatet. Vi har lyckats driva igenom mer och mer resurser för en starkare välfärd. Vi har gjort stora och nödvändiga reformer i Svensk skola och vi har arbetat för att bryta segregationen. Vi levererar det högern inte gör. Vi bygger Sverige! Och vi SKA fortsätta med det! Sverige kommer stå inför ett vägval. Mellan en politik som inte fungerar, och vänstern. Mellan en politisk som skapar segregation, kriminalitet och som slår sönder samhällssolidariteten och en politik som bygger gemenskap, skapar solidaritet och bygger upp det Svenska folkhemmet!
I framtiden så kommer vi behöva göra en omfattande vård reform. Det står fortfarande på agendan. Vi måste satsa mer på vården och vi måste bli av med det nuvarande regionsystemet. Regionsystemet skapar division och det skapar segregering i Svensk vård. Var du än bor i Sverige, varesig det är i Lycksele eller Karlskrona så ska du ha samma möjlighet till vård. Det är en självklarhet.
Vi måste också stoppa vinstjakten i offentlig sektor. Är det verkligen rimligt med de enorma vinstuttag som görs? Ska inte elevernas pengar gå till elever istället för till riskkapitalister? Ska inte patienters pengar gå till patienter istället för till multimiljonären? Välfärdens pengar ska gå till välfärd.
Jag vill i avslutande skede prata om Småland. Småland är en fantastisk plats. Jag har själv varit i Småland många gånger. En av mina favoritminnen är när jag som SSU:are åkte ner i en kampanjbuss till Ljungby för att knacka dörrar. Min farmor kommer från Huskvarna. Vi ska hålla ihop. Alla ska känna sig trygga. Det ska vara ordning och reda. Våra myndigheter arbetar stenhårt för att allt ska komma till rätta och jag är stolt över deras arbete. Regeringen arbetar stenhårt för att Smålänningar ska vara trygga i tumultens tid. Jag hoppas att APNDs representanter tar sitt ansvar, lever upp till demokratins ideal, och ber de våldsamma delarna av sin svans att sluta göra det dom gör. Småland ska vara tryggt i en ny tid.
Kamrater, jag har så himla mycket jag vill säga till er. Det är så himla mycket som måste sägas. Men tyvärr har vi inte oändligt med tid. Men jag vill sammanfatta. För vi står inför ett nytt decennium. Samhället ska vara starkt, solidariteten ska vara stark, folkhemmet ska vara starkt. Detta är ledorden vi tar med oss i det nya decenniet. Kom ihåg dom! Tack.
Arrangemanget avslutas med internationalen.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2019.12.16 23:00 laurenthebagofsand [OC] Treasure “Tera” Belysa, a tiefling bard

submitted by laurenthebagofsand to DnD [link] [comments]


2019.11.15 14:15 mollpe Sweddit awards S19

Ja då var det (äntligen) dags att redovisa resultaten för denna säsongs ärofyllda priser. Vi kör rakt på sak!
Glader
Trazan tar hem denna titel för S19. Tyvärr utan motivation (men det kanske inte behövs för denne karlakarl)
Värd notis om KaptenKys: "Modig, rolig spelare och vågar omvärdera allierade och motståndare utan att blinka."

Prosit
Annimarush tar hem denna titel med en jordskredsseger samt med motiveringen: "AnnimarUSCH" Ojojoj, piratandet kanske börjar skapa en motreaktion? Vad vet jag.

Butter
Neuron ar hem denna "ärofyllda" titel, värt att notera är att Zeppeling dock är hack i häl!

Toker
Bosse tar hem denna titel. Även här utan motivering men kan skriva en själv: Grabben kommer in på Ottomanerna i brinnande säsong och diploar höger och vänster och verkar knappt själv veta var han står eller bör stå som GP1a. Sann galenskap! Starkt!

Snövit
Donqu tar hem denna titel med motivationen: "Transoxiania med sina väldigt fina borders"

Häxan
Här har vi flertalet motiveringar värda att belysa.
CJ - "Var och härja överallt som en sann vinnare av säsongen!"
CJ - "Var tidigt Italiens eviga hot. Många deals gjordes som aldrig hölls. Även efter vunna krig tog franska eländet aldrig slut..."
KaptenKys - "Lita aldrig på en häxa"
Annimarush - "Ett stående pris till honom tills dessa piratande båtfasoner stoppas! "

Men vem vann titeln "Häxan" då? Jo det gjorde Neuron! Överlägset. Gratulerar! (Tyvärr utan motivation)

BÄST
Vi hade två stycken som var nära att knipa platsen, CJ och Liftarguiden.
CJ med motiveringen "Förtjäna vinsten som efter en aktiv säsong.. Dock tätt följd av flera andra som gjorde en stark säsong.". Samt Liftarguiden, tyvärr utan motivering"
Men den vi korar till bäst spelare i alla kategorier för Säsong 19 är...
.
.
.
Känner ni spänningen?
.
.
.
Ni har väntat så länge
.
.
.
Jamen för tusan =) ni kan nog gott vänta till säsongstarten S20 :) Tack för Säsong 19 Avslöjar vinnaren i försnacket för S20 ;)
submitted by mollpe to SwedditUniversalis [link] [comments]


2019.11.04 08:53 KaiserRekoum Vad är "politik"?

Reglerna konstaterar dylikt:
Politics is an all encompassing subject that deserves its own subreddit for the discussion, as it has taken up a disproportionate amount of space. Sweden isn’t a politically themed subreddit and we are therefore referring posts primarily concerning politics to these subreddits.
Jag söker klargörelse och förståelse kring denna regel.
Är det specifikt parti-politiska uttalanden som är otillåtna? Det kan jag definitivt förstå i allra högsta grad, men demokratisk politik, i det stora hela, är den praktiska följden av uttryckta åsikters representation på juridisk nivå.
Hur skiljer sig ett politiskt uttalande konkret från något random meme om mataffärer när det finns politiskt motiverade lagar som styr hur våra mataffärer drivs? Är det en fråga om formalia, språk eller uttalad åsikt? Är reposting av en nyhetsartikel inte en politisk handling om man vill reposta för att belysa något som man tror är ett samhällsproblem?
Jag är bara lite confused. Någon uttalade sig om att subredditen var smygfascistisk - men under någon defninition är all nationalism eller grupp-orienterat tänkande, oavsett politisk tillhörighet, fascistisk, åtminståne under konceptets ursprungliga romerska betydelse, så är detta egentligen en oerhört politisk sida?
submitted by KaiserRekoum to sweden [link] [comments]


2019.10.10 20:52 Wilderposter Är det värt att skriva till uppdrag granskning?

Såg precis som många andra transpersoner uppdrag gransknings inslag om transvården som nyligen sändes av SVT. Blev framförallt upprörd då forskning misrepresenterades och programmet kändes vinklat i allmänhet. Har sedan programmet sänts funderat på att mejla UG för att belysa bristerna i programmet, men samtidigt tar det extremt mycket energi att författa ett välskrivet mejl. Hur tycker ni, är det värt att mejla dom, eller tror ni att det faller på döva öron? Känner mig bara allmänt maktlös.
submitted by Wilderposter to transnord [link] [comments]


2019.08.08 14:57 FragavadduvilliP3 Jag är fotbollssupporter - Fråga vad du vill i P3 19:00-21:00

Jag är fotbollssupporter - Fråga vad du vill i P3 19:00-21:00
https://preview.redd.it/bdhprz9q18f31.jpg?width=1080&format=pjpg&auto=webp&s=0d7b6fe4d9b0aefca43f214fd2d505ea5869c5f5
Hej Reddit! Det är torsdag och Fråga vad du vill i P3 är tillbaka. Idag ska vi belysa den svenska supporterkulturen inom fotbollen. Det är hårda debatter om bengaler och förbud mot flaggor och tygstycken på matcher. Många supportrar tycker att man ska få ha bengaler och pyroteknik på matcher och är upprörda över polisens hårdare tag mot det.
Det är olagligt med icke tillståndsgiven pyroteknik och polisen menar att det finns risker med att tända t.ex bengaler i folksamlingar. För att komma åt det här vill man förbjuda stora flaggor eller tygstycken som brukar finnas på läktaren under match. Det här är helt uppåt väggarna tycker många fotbollssupportrar och har protesterat högljutt.
Sofia som är kvällens gäst jobbar för en supporterorganisation som vill se en legalisering av pyroteknik på fotbollsmatcher. Dom tycker att polisens insatser under våren mot bengalerna har utvecklats till att straffa kollektivt. Men varför är det här så viktigt för fotbollssupportrar idag? Hur ser man på riskerna med bengaler? Ställ dina frågor till Sofia här.
Programmet är mellan 19:03 - 21:00 ikväll! / Redaktionen
submitted by FragavadduvilliP3 to sweden [link] [comments]


2019.05.09 07:24 nyhetsbubbla Normkritisk granskning av statyer nytt sommarjobb i Trelleborg, syftar till att väcka ungas normkritiska tänkande och belysa rådande samhällsnormer med stöd genusvetare, ”helt overkligt i en kommunal verksamhet 2019” enligt kommunalrådet Mikael Rubin (M) som vägrar delta

Normkritisk granskning av statyer nytt sommarjobb i Trelleborg, syftar till att väcka ungas normkritiska tänkande och belysa rådande samhällsnormer med stöd genusvetare, ”helt overkligt i en kommunal verksamhet 2019” enligt kommunalrådet Mikael Rubin (M) som vägrar delta submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2019.04.04 17:35 Lemanic89 Drygt ett år sedan Avicii dog – Hur tacklar vi den mentala ohälsan i musikbranschen?

Ett år har gått sedan Avicii dog och hela musikervärlden har tagit sig an att bekämpa den mentala ohälsan bland musiker. Stiftelse har bildats, men man kan inte lägga ut hela arbetet på välgörenhet. Det måste ske grundligt och systemkritiskt. Från officiellt håll har det varit skrattretande ytligt på den fronten. Som att vara tillbaka till skandalåren under 00-talet före sociala mediers riktiga genomslag, då det enda sättet att belysa mental ohälsa var jippon och exploatering. Leave Britney Alone, indeed! Hur skall vi lösa detta då? Här är tre förslag.
  1. Kvotering av funktionsvarierade.
Producenten DeadMau5 kallade en kollega och hans musik för ”autistiskt skit” när han streamade. Han var tvungen att be om ursäkt om det efteråt. Trots att han är en elektronisk producent, så är detta samma klassiska, nu problematiska, rockpose vi sett sedan Woodstock. En pose dessvärre präglad av funkofobi, queerfobi och kulturell appropriering. Denna pose befaras färga de betygsunderlagda musikutbildningarna idag. Man möts tydligen av ett ytterst marknadsfokuserat studieklimat där den mest driftiga eleven håller taktpinnen för hela klassen. Kanske hela linjen t.o.m, med utfrysning av de stresskänsligaste eleverna som följd. Detta är inte ett inkluderande klimat överhuvudtaget. Drömmar krossas och så kan vi ju inte ha det. Börja kvotera in funktionsvarierade personer i de estetiska linjerna, högre utbildning och bransch, så får vi en förändring till det bättre.
  1. Reformering av upphovsrätten.
Den nuvarande upphovsrätten, som är tänkt att förstärkas ytterligare inom EU, är också boven i dramat. Ash misstänks vara roten till de problem Avicii hade, men då gör man det enkelt för sig. Kontraktet måste ses över, för vi har dessvärre ett rockposerande skivbolag att göra med här. De gav honom en simultant detaljstyrd och vanvårdad tillvaro för att de kunde utan att bli ifrågasatta. Upphovsrätten gör tyvärr dessa usla kontrakt attraktiva och de är stort sett identiska över hela musikbranschen idag. Förändring behövs. Reducerar vi upphovsrätten till max 20 år finns det rum för en mjukare affärsmodell. Ett statligt Patreon hade varit bäst för konstnärer just nu. En gåvofinansieringstjänst (med garanterad basinkomst) där du väljer själv om du vill få betalt per verk eller per månad, där din publik ger dig feedback direkt på det du släpper och där du enkelt kan knyta kontakter med andra konstnärer likt andra sociala medium. Detta bygger broar konstnärer och publik emellan.
  1. Garantera venues.
Ett av frågetecknen bekom Aviciis uppgång är hur han direkt tog sig från sovrummet i Täby till hetsiga Stureplan. Hade varit betydligt skonsammare att börja live-streama från hemmakrogarna i Täby Boiler Room style. Varför blev det inte av? Kan det vara den ihållande bristen på fasta klubbar i Stockholm utanför tullarna? Den Svenska klubbdöden är ett ok för många musiker idag och bör bekämpas. Färre klubbar med bibehållen mängd musiker och publik skapar ett hårdare och mer urvattnat klimat. Genreprofiliering blir då sällan av. Hur tacklar man detta? Kräv att bottenlokaler för kultur och nöjes bruk till rimlig hyra kompromisslöst garanteras i byggnadsnämndernas detaljplaner. Gör det till en vana varje månad. Jag hyllar Slakthusområdets satsning på dygnet-runt. Forskningen inom dygnsrytm har gått så långt att den på senare år gått från hälsofråga till identitetspolitik. Hoppas att då hela Sverige också kan få leva dygnet runt. För det Svenska musikundrets skull.
Ni får gärna dela detta!
submitted by Lemanic89 to spop [link] [comments]


2019.04.04 17:30 Lemanic89 Drygt ett år sedan Avicii dog – Hur tacklar vi den mentala ohälsan i musikbranschen?

Ett år har gått sedan Avicii dog och hela musikervärlden har tagit sig an att bekämpa den mentala ohälsan bland musiker. Stiftelse har bildats, men man kan inte lägga ut hela arbetet på välgörenhet. Det måste ske grundligt och systemkritiskt. Från officiellt håll har det varit skrattretande ytligt på den fronten. Som att vara tillbaka till skandalåren under 00-talet före sociala mediers riktiga genomslag, då det enda sättet att belysa mental ohälsa var jippon och exploatering. Leave Britney Alone, indeed! Hur skall vi lösa detta då? Här är tre förslag.
  1. Kvotering av funktionsvarierade.
Producenten DeadMau5 kallade en kollega och hans musik för ”autistiskt skit” när han streamade. Han var tvungen att be om ursäkt om det efteråt. Trots att han är en elektronisk producent, så är detta samma klassiska, nu problematiska, rockpose vi sett sedan Woodstock. En pose dessvärre präglad av funkofobi, queerfobi och kulturell appropriering. Denna pose befaras färga de betygsunderlagda musikutbildningarna idag. Man möts tydligen av ett ytterst marknadsfokuserat studieklimat där den mest driftiga eleven håller taktpinnen för hela klassen. Kanske hela linjen t.o.m, med utfrysning av de stresskänsligaste eleverna som följd. Detta är inte ett inkluderande klimat överhuvudtaget. Drömmar krossas och så kan vi ju inte ha det. Börja kvotera in funktionsvarierade personer i de estetiska linjerna, högre utbildning och bransch, så får vi en förändring till det bättre.
  1. Reformering av upphovsrätten.
Den nuvarande upphovsrätten, som är tänkt att förstärkas ytterligare inom EU, är också boven i dramat. Ash misstänks vara roten till de problem Avicii hade, men då gör man det enkelt för sig. Kontraktet måste ses över, för vi har dessvärre ett rockposerande skivbolag att göra med här. De gav honom en simultant detaljstyrd och vanvårdad tillvaro för att de kunde utan att bli ifrågasatta. Upphovsrätten gör tyvärr dessa usla kontrakt attraktiva och de är stort sett identiska över hela musikbranschen idag. Förändring behövs. Reducerar vi upphovsrätten till max 20 år finns det rum för en mjukare affärsmodell. Ett statligt Patreon hade varit bäst för konstnärer just nu. En gåvofinansieringstjänst (med garanterad basinkomst) där du väljer själv om du vill få betalt per verk eller per månad, där din publik ger dig feedback direkt på det du släpper och där du enkelt kan knyta kontakter med andra konstnärer likt andra sociala medium. Detta bygger broar konstnärer och publik emellan.
  1. Garantera venues.
Ett av frågetecknen bekom Aviciis uppgång är hur han direkt tog sig från sovrummet i Täby till hetsiga Stureplan. Hade varit betydligt skonsammare att börja live-streama från hemmakrogarna i Täby Boiler Room style. Varför blev det inte av? Kan det vara den ihållande bristen på fasta klubbar i Stockholm utanför tullarna? Den Svenska klubbdöden är ett ok för många musiker idag och bör bekämpas. Färre klubbar med bibehållen mängd musiker och publik skapar ett hårdare och mer urvattnat klimat. Genreprofiliering blir då sällan av. Hur tacklar man detta? Kräv att bottenlokaler för kultur och nöjes bruk till rimlig hyra kompromisslöst garanteras i byggnadsnämndernas detaljplaner. Gör det till en vana varje månad. Jag hyllar Slakthusområdets satsning på dygnet-runt. Forskningen inom dygnsrytm har gått så långt att den på senare år gått från hälsofråga till identitetspolitik. Hoppas att då hela Sverige också kan få leva dygnet runt. För det Svenska musikundrets skull.
submitted by Lemanic89 to svenskmusik [link] [comments]


2019.03.21 22:49 dudk Bajslukten vid le croissant

Varför luktar det ALLTID bajs där? Ibland är det en riktigt lantig nyans av dyngdoft. andra gånger luktar värre än avföringen dagen efter. Eftersom man är beredd så kan man ju hålla andan när man traskar förbi, men var fläkten av fekalier kommer ifrån är jag alltid nyfiken på. Hur, liksom?
Edit: Vill lätta på mitt samvete och belysa att le croissant används som geografisk markör och är inte källan till doften. Ibland kan det till och med lukta lite mer bakverk än bajs där, men vi vet alla vad som gömmer sig bakom den tunna ridån av gräddad smördeg och kaffe.
submitted by dudk to Lund [link] [comments]


2019.03.04 18:59 anders987 Volvo Cars begränsar topphastigheten till 180 km/h i alla bilar för att belysa riskerna med körning i höga hastigheter

Volvo Cars begränsar topphastigheten till 180 km/h i alla bilar för att belysa riskerna med körning i höga hastigheter submitted by anders987 to sweden [link] [comments]


2019.02.11 15:02 RoshansAegis Stress

Skulle vilja belysa ohälsan i stressen. Inte den där stressen som kommer och går ibland när du får en liten extra uppgift i vardagen, utan den som tömmer en på energi och får en urbalans. Där man finner sig i en orolighet av att det är 3 gången jag kör snabbmat och har inte tid med dom 3 ansra uppgifterna denna vecka. Som gör att man konstant befinner sig under ytan förutom någon gång i månaden där man katatoniskt att göra något mer än dega. Till dom värsta fallen som bränner ut sig, får sjukvården till hjälp. Lever vi ett samhälle som skruvar upp oss till en orimlig nivå där fler och fler trillar ner? I min subjektiva uppfattning av då och nu, har nuet mer personer än då. Men åldern är fortfarande jämn. Förr var det 2st som led av stressen idag är det minst 7st i min omgivning och nästa var femte person har onormal stress mestadels från jobbet under längre perioder, flera preparerar sig med mediciner eller alkohol för att somna. Hur upplever ni omgivning? Är min bild rätt eller fel, var det likadant förr som nu?
submitted by RoshansAegis to sweden [link] [comments]


2019.01.09 18:35 nyhetsbubbla Judiska museet i Stockholm återinvigs i Gamla stan, museet på samma plats som landets första synagoga och ska berätta om judiskt liv i Sverige under 300 år, samt belysa relationen mellan majoritet och minoritet

Judiska museet i Stockholm återinvigs i Gamla stan, museet på samma plats som landets första synagoga och ska berätta om judiskt liv i Sverige under 300 år, samt belysa relationen mellan majoritet och minoritet submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]